Ditt förstahandsval inom automation

MJV-Sähkö Oy grundades 1988 och producerar högklassiga automationstjänster för industrin. Vi planerar och konstruerar pålitliga och effektiva automationssystem och kompletta processer tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. Vår yrkeskunniga och motiverade personal är företagets viktigaste resurs och nyckeln till vår framgångsrika verksamhet. Vi har erfarenhet och sakkunskap inom många industribranscher, och vi har hög kompetens inom tillverkning och planering av el- och automationsskåp samt specialskåp.

 

Våra verksamhetsprinciper är respekt, förtroende, ansvar och samarbete. Vi är ditt förstahandsval inom automation.

 

 

 

 

 

Tillsammans är vi vinnare

MJV-Sähkö Oy är moderbolag i en koncern som innefattar dotterbolagen JTL-Control Oy, JTL-Building Control Oy och MJV-Service Oy. Hos oss har du tillgång till 60 experter inom el och automation.